CHƯƠNG TR̀NH HỌC CỦA TRƯỜNG THẨM MỸ SÀI G̉N

Thời gian học:

  • Thứ Hai - Tư - Sáu hoặc thứ Ba - Năm - Bảy; từ 8h00 đến 20h30

  • Chủ Nhật; từ 8h00 đến 11h30

 

MÔN HỌC GIỜ HỌC KHOÁ HỌC HỌC PHÍ
Trang điểm
chuyên nghiệp
08g - 10g
10g - 12g
13g - 15g
15g - 17g
06 tháng 4.900.000đ
Tự trang điểm 08g - 10g
10g - 12g
13g - 15g
15g - 17g
01 tháng 700.000đ
Cắt uốn tóc
nam nữ
08g - 10g
10g - 12g
13g - 15g
15g - 17g
06 tháng 4.800.000đ
Nails 08g - 12g
13g - 17g
02 tháng 3.800.000đ
Bới tóc 08g - 10g
10g - 12g
13g - 15g
15g - 17g
02 tháng 1.900.000đ
Móng tay nước 08g - 10g
10g - 12g
13g - 15g
15g - 17g
01 tháng 800.000đ
Săn sóc da mặt 08g - 10g
10g - 12g
13g - 15g
15g - 17g
02 tháng 1.800.000đ

 

 

 

 2005 © Copyright by SaigonBeautyCollege.com. Designed by TinhHoaViet.com